ปีสองห้าหกสี่นี้ปีวัว

ปีสองห้าหกสี่นี้ปีวัว
เฉพาะตัวใช้การทำงานหนัก
หากลากแอกลากไถไปช้านัก
ถูกประตักหวดใส่ไร้ปรานี
ท่านผู้ขันอาสามาทำงาน
คนโบราณเปรียบไว้คล้ายวัวนี้
แม้จะตั้งใจทำคุณความดี
ก็ยากหนีประตักคือปากคน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ม.ค.๒๕๖๔