พยาธิ ความเจ็บไข้

พยาธิ ความเจ็บไข้
พระสอนให้พิจารณา
เป็นเรื่องธรรมดา
ผู้เกิดมาหนีไม่พ้น
บางอย่างเกิดจากกรรม
ที่ได้ทำอกุศล
ตามทันมาส่งผล
ไม่มียารักษาเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ม.ค.๒๕๖๔