วิสัยผู้ใช้งาน

เครื่องดนตรีอาวุธคำพูดจา
อีกมนุษย์นั้นหนาท่านว่าไว้
จะเกิดมีคุณค่าหรือหาไม่
ขึ้นอยู่กับวิสัยผู้ใช้งาน
ยามคับขันใช้งานคนหาญกล้า
ยามปรึกษาคนจริงใจให้เรียกขาน
ยามปัญญามืดมนอนธการ
โบราณท่านให้หาปัญญาชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ม.ค.๒๕๖๔