โรคร้ายของมนุษย์

โรคร้ายของมนุษย์
ร้ายที่สุดคือความหิว
สติคนจะปลิว
ยามความหิวเข้าครอบงำ
ความหิวท่านสอนไว้
ทำให้ใจไร้คุณธรรม
ไม่คิดถึงบาปกรรม
แม้แม่พ่อก็ฆ่าได้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ม.ค.๒๕๖๔