ฝ่ายหนึ่งตัณหา ฝ่ายหนึ่งอุปาทาน

ฝ่ายหนึ่งมีตัณหา
อยากได้มาตามต้องการ
ฝ่ายหนึ่งอุปาทาน
คิดหวงไว้มิให้ใคร
บุคคลทั้งสองนี้
เป็นผู้ที่นำทุกข์ภัย
ทั้งเล็กทั้งกว้างใหญ่
เอามาให้แก่สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ม.ค.๒๕๖๔