ปัจจัยสี่

ที่อยู่และเสื้อผ้า
ทั้งหยูกยาและอาหาร
สี่นี้นักปราชญ์ท่าน
ตั้งชื่อมาว่า ปัจจัย
ทุกคนจำต้องมี
ทั้งสี่นี้อิงอาศัย
ชีวิตจึงอยู่ได้
ตามสมควรไม่ด่วนตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ม.ค.๒๕๖๔