เดินตามท่านผู้ใหญ่

เดินตามท่านผู้ใหญ่
ว่ากันไว้หมาไม่กัด
หนึ่งนั้น ท่านทราบชัด
ว่าตรงไหนภัยจะมี
หนึ่งนั้น ตามใจท่าน
ท่านเบิกบานอารมณ์ดี
เมตตาและปรานี
เด็กจึงรอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ม.ค.๒๕๖๔