น้ำมาปลากินมด

น้ำมาปลากินมด
ยามน้ำลดมดกินปลา
โบราณท่านสอนว่า
สิ่งทั้งมวลล้วนเปลี่ยนไป
อำนาจวาสนา
แม้ได้มาก็หมดได้
ขึ้นกับเหตุปัจจัย
ทั้งนอก-ในที่เปลี่ยนแปลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ม.ค.๒๕๖๔