ผู้ทำผิดกฎหมาย

ผู้ทำผิดกฎหมาย
สร้างงานให้เจ้าหน้าที่
โรคภัยยิ่งมากมี
คือโชคดีของหมอยา
เคราะห์-โชคทั้งสองนั้น
มักคู่กันตลอดมา
โบราณท่านสอนว่า
ธรรมดาของสัตว์โลก
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ม.ค.๒๕๖๔