โรคและไวรัส

แม้โรคและไวรัส
จะเข้าซัดโหมกระหน่ำ
แต่อกุศลกรรม
มิร่วมด้วยช่วยทำลาย
ชีวิตผู้เช่นนี้
ย่อมไม่มีความเลวร้าย
จนถึงแก่ความตาย
คำโบราณท่านสอนมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ม.ค.๒๕๖๔