ผู้ที่บุญรักษา

ผู้ที่บุญรักษา
ตามตำราท่านสอนไว้
ตกน้ำหรือตกไฟ
ก็มิได้วายชีวา
ส่วนผู้ทำบาปไว้
แม้อยู่ในอารักขา
เมื่อบาปนั้นตามมา
ก็วิบัติพินาศไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ม.ค.๒๕๖๔