ความหวังของชีวิต

ความหวังของชีวิต
ทุกชนิดพระสอนว่า
ยากนักจักได้มา
ให้สมตามความตั้งใจ
ความเพียรและปัญญา
วาสนาที่ทำไว้
นี้คือเหตุปัจจัย
ให้สมหวังดั่งต้องการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ม.ค.๒๕๖๔