๓ อย่าง

๑ ทรัพย์กับการให้
๒ น้ำใจกับคำหวาน
๓ รู้วิชาการ
กับจิตใจที่ไม่พอง
ท่านว่า ๓ อย่างนั้น
มีคู่กันน่ายกย่อง
ส่วนมากมักขัดข้อง
ยากจักมีที่คู่กัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ม.ค.๒๕๖๔