การทำและคำพูด

การทำและคำพูด
เครื่องพิสูจน์รู้จิตใจ
จนถึงรู้นิสัย
ในภายในมนุษย์ชน
พูดอย่างทำอีกอย่าง
ด้วยการอ้างเหตุและผล
เพื่อได้ประโยชน์ตน
ท่านว่าคนไม่ซื่อตรง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ม.ค.๒๕๖๔