แม้มีบุญวาสนา

แม้มีบุญวาสนา
ได้สร้างมาในปางก่อน
แต่กินแล้วก็นอน
มิคิดอ่านทำการใด
จะได้ทรัพย์สิ่งของ
ที่หมายปองมาแต่ไหน
วาสนาจะมาได้
ล้วนอาศัยความพากเพียร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ม.ค.๒๕๖๔