หวังดีกับผลดี

หวังดีกับผลดี
ในบางทีก็ตรงกัน
บางทีทั้งสองนั้น
ก็ไปกันคนละทิศ
ทุกอย่างอนัตตา
ควรนำมาช่วยเตือนจิต
อย่าได้ไปยึดติด
ว่าจะได้ดังใจตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.พ.๒๕๖๔