ท่านว่าการพ่ายแพ้

ท่านว่าการพ่ายแพ้
อาจมีแก่ทุกสงคราม
แต่แพ้ที่ปราชญ์ห้าม
คือการแพ้แก่อารมณ์
รัก-ชังที่ฝังใจ
มูลเหตุให้เกิดขื่นขม
ยุติธรรมมักล่มจม
เพราะอารมณ์รักและชัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.พ.๒๕๖๔