สิ่งใดที่มั่นคง

สิ่งใดที่มั่นคง
ยั่งยืนยงอยู่นิรันดร์
ไม่เปลี่ยนไม่แปรผัน
สิ่งเช่นนั้นย่อมไม่มี
แม้แต่ร่างกายตน
ก็มิพ้นแปรเป็นผี
รู้ซึ้งความจริงนี้
โลกอาจมีความร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.พ.๒๕๖๔