ความดังกับความดี

ความดังกับความดี
ในบางทีก็คู่กัน
บางทีทั้งสองนั้น
ก็ไปกันคนละท่า
ทำดีสุจริต
ไร้ดวงจิตคิดมายา
อย่างนี้พระสอนว่า
ความดังอยู่คู่ความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.พ.๒๕๖๔