คนที่บ่ายหน้ามา

คนที่บ่ายหน้ามา
หมายพึ่งพาบารมี
พร้อมนำความไม่ดี
เจ้านายเก่าเล่าประจาน
นักปราชญ์ท่านสอนไว้
ว่าอย่าได้คิดใช้งาน
เพราะเขาจะล้างผลาญ
ความดีท่านฉันนั้น แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ก.พ.๒๕๖๔