ลิโป้ผู้เกรียงไกร

ลิโป้ผู้เกรียงไกร
แต่ว่าไม่รู้คุณคน
ทำร้ายเจ้านายตน
และบุคคลเคยพึ่งพา
คนอกตัญญู
ท่านผู้รู้สอนไว้ว่า
ผู้ใดไปคบหา
ภัยย่อมมีฉะนี้ แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ก.พ.๒๕๖๔