นางโฮเฮา

นางโฮเฮายอดหญิงยิ่งยศฐาน์
แต่ปัญญาของหล่อนนั้นอ่อนด้อย
หลงลาภยศคำคนจนเหลิงลอย
พาลูกน้อยพี่น้องต้องวอดวาย
ลาภยศและอำนาจนักปราชญ์ว่า
ใช้คู่กับปัญญามีค่าหลาย
ใช้คู่กับตัณหาพาเลวร้าย
อาจถึงตายเหมือนอย่างนางโฮเฮา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.พ.๒๕๖๔