ความจริงสิ่งไม่ตาย

ความจริงสิ่งไม่ตาย
ไม่กลับกลายไปเป็นอื่น
จีรังและยั่งยืน
คู่ดินฟ้ามาเนิ่นนาน
ชี้นกว่าเป็นไม้
แม้จะไร้คนคัดค้าน
แต่ว่าตลอดกาล
นกไม่กลายเป็นไม้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ก.พ.๒๕๖๒