ใช้แต่ความศรัทธา

ใช้แต่ความศรัทธา

ใช้แต่ความศรัทธา
ไม่นำพาสัจธรรม
มักพบความระกำ
ล่มสลายเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ก.พ.๒๕๖๒