เป็นมนุษย์ย่อมมีทั้งดี-ด้อย

เป็นมนุษย์ย่อมมีทั้งดี-ด้อย
เหมือนเงาคอยตามตนทุกหนแห่ง
สุขและทุกข์วนเวียนหมุนเปลี่ยนแปลง
ไปตามแรงดี-ด้อยคอยผลักดัน
เล่าปีมีความดีที่สัตย์ซื่อ
ได้ยึดถือมั่นคงดำรงมั่น
แต่บุญมีน้อยไปตามไม่ทัน
สิ่งที่ฝันจึงมาช้ากว่าใคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ก.พ.๒๕๖๔