การเมืองท่านผู้รู้ว่าอุบาย

การเมืองท่านผู้รู้ว่าอุบาย
คือยักย้ายหาวิธีที่เหมาะสม
เพื่อสนองความหวังของสังคม
ให้พ้นความล่มจมเกิดร่มเย็น
โจโฉใช้อุบายหลากหลายอย่าง
ได้สรรค์สร้างผลงานอันโดดเด่น
หวังให้ชาติของตนพ้นลำเค็ญ
หลายคนเห็นว่าเขาเป็นเหล่าโจร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ก.พ.๒๕๖๔