ซุนเกี๋ยนโจโฉและเล่าปี่

ทั้งซุนเกี๋ยนโจโฉและเล่าปี่
ล้วนไม่มีเงินทองกองทหาร
อาณาจักรพอไว้ใช้เป็นฐาน
สักประมาณผืนหนังยังไม่มี
แต่พวกเขามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่
นั้นคือกำลังใจใหญ่เต็มที่
พร้อมปัญญารู้หารู้พาที
จึงมากมีคนสัทธามาช่วยงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ก.พ.๒๕๖๔