ท่านผู้เป็นใหญ่ในสามก๊ก

หนึ่งเข้าไปอุ้มชูผู้ต่ำต้อย
สองนั้นคอยกำราบปราบผู้ร้าย
งานที่สามป้องกันอันตราย
ให้คนดีทั้งหลายได้พึ่งพา
ท่านผู้เป็นใหญ่ในสามก๊ก
ต่างหยิบยกเป็นธรรมขึ้นนำหน้า
จึงได้ใจปวงเหล่าชาวประชา
ต่างเข้ามาอาศัยพึ่งใบบุญ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ก.พ.๒๕๖๔