วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาเวียนมาถึง
โปรดศึกษาให้ซึ้งถึงคำสอน
นั้นคือทางให้พบประสบพร
ดับทุกข์ร้อนจิตใจได้มงคล
ผู้อยู่วัดมั่นในพระไตรรัตน์
ผู้มาวัดมุ่งมาหากุศล
ชาวพุทธจึงชื่อว่าปัญญาชน
เป็นบุคคลตัวอย่างทางความดี
ผู้อยู่วัดออกไปนอกไตรรัตน์
ผู้มาวัดมุ่งหน้ามาพึ่งผี
หากชาวพุทธมาเป็นเสียเช่นนี้
ยากจะหนีให้พ้นคนดูแคลน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ก.พ.๒๕๖๔