ซุนเซ๊กคนหัวใหม่ใจกล้าแกร่ง

ซุนเซ๊กคนหัวใหม่ใจกล้าแกร่ง
ทิฏฐิแรงยิ่งนักถือศักดิ์ศรี
ไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมความชั่วดี
ไม่เชื่อประเพณีที่ถือมา
สั่งทำร้ายอิเกียดทั้งเหยียดหยัน
โดยเขานั้นมีจิตริษยา
จึงได้รับผลเวรเห็นทันตา
ถูกดินฟ้าลงทัณฑ์ถึงบรรลัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ก.พ.๒๕๖๔