ไม่มีความมักมากไม่อยากใหญ่

ไม่มีความมักมากไม่อยากใหญ่
โลกธรรมอันใดมิไหวหวั่น
หมั่นพากเพียรเรียนรู้อยู่ทุกวัน
ทั้งมุ่งมั่นทำงานไร้มารยา
ขงเบ้งจึงโดดเด่นเป็นนักปราชญ์
ดี-สามารถเพราะใจใฝ่ศึกษา
มิใช่เทพเทวันบนชั้นฟ้า
สิเนหาบันดาลประทานพร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ก.พ.๒๕๖๔