อันว่าความมีชัยและพ่ายแพ้

อันว่าความมีชัยและพ่ายแพ้
ผลไม่แน่ของการศึกให้นึกไว้
การคิดว่าตนนี้ต้องมีชัย
อาจเกิดความตรอมใจยามพ่ายมา
จิวยี่ชำนาญการสงคราม
เลื่องลือนามเกรียงไกรไปทั่วหล้า
แต่เขาต้องตรอมใจวายชีวา
เพราะถือว่าตนแน่ไม่แพ้ใคร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ มี.ค.๒๕๖๔