คนรับใช้ใกล้ชิดติดตัวเรา

คนรับใช้ใกล้ชิดติดตัวเรา
โบราณเรียกข้าเก่าเตือนเอาไว้
ว่าอาจเป็นที่มามหาภัย
จนถึงกับสิ้นใจวายชีวา
เหมือนตังสินเจ้าขุนมูลนายใหญ่
องค์ฮ่องเต้รักใคร่เสน่หา
แต่เขากับพวกพ้องต้องถูกฆ่า
เพราะวาจาเค็งต๋องลูกน้องตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ มี.ค.๒๕๖๔