การทำร้ายมวลมิตรและพงศ์พันธุ์

การทำร้ายมวลมิตรและพงศ์พันธุ์
เข้าประจัญศัตรูผู้เหนือกว่า
เกิดความคิดผิดธรรมจรรยา
นักปราชญ์ว่าคือประตูสู่อบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ มี.ค.๒๕๖๔