ขั้นตอนของปัญญา

ขั้นตอนของปัญญาท่านว่าไว้
ว่าเกิดได้สามขั้นด้วยกันหนา
คือฟัง คิดและทำตามรู้มา
ใครทำได้เรียกว่าปัญญาชน
การรับฟังรับรู้ดูสิ่งใด
มิลืมใช้ปัญญาหาเหตุผล
ย่อมช่วยยกนิสัยจิตใจตน
ให้ข้ามพ้นเหวหล่มความงมงาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ มี.ค.๒๕๖๔