การติติงผู้ที่มีอำนาจ

การติติงผู้ที่มีอำนาจ
ความวิบัติอาจมาหาตนได้
เพราะมานะของท่านนั้นยิ่งใหญ่
มิต้องการให้ใครขัดใจตน
ขงหยงติงโจโฉคนโตใหญ่
แม้พูดไปด้วยจิตคิดกุศล
กลับได้รับผลร้ายถึงวายชนม์
พร้อมเมีย ลูกทุกคนโดนฆ่าตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ มี.ค.๒๕๖๔