การทำงานถือมั่นเรื่องชั้นยศ

การทำงานถือมั่นเรื่องชั้นยศ
มากำหนดคุณธรรมความสามารถ
ในบางครั้งก็นำความผิดพลาด
หมดโอกาสได้ยลผลของงาน
ดังกองทัพสิบเจ็ดหัวเมืองใหญ่
ต้องปราชัยตั๋งโต๊ะเป็นหลักฐาน
เพราะผิดพลาดในขั้นบัญชาการ
ต่างแหลกลาญย่อยยับกลับเมืองตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ มี.ค.๒๕๖๔