ผู้ประมาทศัตรูหมู่อมิตร

ผู้ประมาทศัตรูหมู่อมิตร
ว่าน้อยนิดจะทำการอันใดได้
หลายคนต้องพบประสบภัย
จนถึงความบรรลัยวายชีวา
เหมือนโฮจิ๋นมั่นใจในอำนาจ
คิดประมาทขันทีที่ด้อยกว่า
สุดท้ายจบอำนาจวาสนา
ถูกขันทีเข่นฆ่าชีวาวาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ มี.ค.๒๕๖๔