ความรู้อยู่ท่วมหัว

บางคนมีความรู้อยู่ท่วมหัว
ไม่สามารถช่วยตัวให้รอดได้
โบราณว่าความคิดและจิตใจ
ก็เป็นเหตุนำภัยมาให้คน
ยีเอ๋งเป็นวิญญูรู้โลกหล้า
แต่ดูน่ากังขาน่าฉงน
กลับไม่รู้นิสัยจิตใจตน
จึงส่งผลให้มาถูกฆ่าตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ มี.ค.๒๕๖๔