มายา

มายา แปลกันมาว่าเจ้าเล่ห์
สร้างภาพให้ดูเท่ดูเหมาะสม
ความจริงเป็นอย่างไรไม่ปรารมภ์
หวังคนชมภายนอกที่หลอกตา
ลิโป้ทำอะไรตามใจคิด
คนทุกทิศทุกหนต่างก่นด่า
ส่วนคนที่ทำการตามมารยา
คนบูชาสรรเสริญจำเริญพร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ มี.ค.๒๕๖๔