รู้ความคิดเจ้านายไว้ศึกษา

รู้ความคิดเจ้านายไว้ศึกษา
ย่อมนำพาปรองดองทั้งสองฝ่าย
แต่รู้เพื่อประจานท่านให้อาย
นั้นคือการทำลายสายสัมพันธ์
เอียวสิ้วติดตามความคิดนาย
แล้วนำไปกระจายคล้ายเย้ยหยัน
หรืออยากอวดว่ากูนี้รู้ทัน
สุดท้ายตัวเขานั้นต้องบรรลัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ มี.ค.๒๕๖๔