วัน เดือน ปีนี้หนาเรียกว่ากาล

วัน เดือน ปีนี้หนาเรียกว่ากาล
ปีนี้ผ่านปีหน้าเวียนมาใหม่
มีทั้งเคราะห์ทั้งโชคทั้งโรคภัย
ทั้งมงคลทั้งจัญไรติดตามมา
โลกมนุษย์บางทีก็มีสุข
บางคราวก็มีทุกข์มีปัญหา
เหตุทั้งนี้โบราณท่านสอนว่า
กาลเวลาก็มีส่วนให้ปรวนแปร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ มี.ค.๒๕๖๔