ความวุ่นวายในสังคม

ฝ่ายหนึ่งกลัวเสียไป
และอีกฝ่ายอยากได้มา
เหตุเกิดแห่งปัญหา
ความวุ่นวายในสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ก.พ.๒๕๖๒