เหมือนเงาอยู่คู่กับกาย

บาปกรรมที่ทำไว้
มิไปไหน เป็นของตน
ติดตามคอยให้ผล
เหมือนเงาอยู่คู่กับกาย
โจโฉคนมักโกรธ
ใจเหี้ยมโหดและดุร้าย
ฆ่าคนไว้มากมาย
ยามใกล้ตายกรรมตามทัน
เห็นภาพคนถูกฆ่า
ติดตามมาทวงชีวัน
เขากลัวจนตัวสั่น
ร้องเสียงลั่นระงมไป
กองทัพและพวกพ้อง
ญาติพี่น้องมากแค่ไหน
ยศศักดิ์แม้ยิ่งใหญ่
ล้วนปราชัยพ่ายแพ้กรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ มี.ค.๒๕๖๔