อ้องอุ้นใช้มายาฆ่าตั๋งโต๊ะ

อ้องอุ้นใช้มายาฆ่าตั๋งโต๊ะ
เหมือนกับโล๊ะวัวควายง่ายเหลือที่
แต่พอได้เป็นใหญ่ในธานี
ศีรษะเขาต้องหนีจากคอไป
อำนาจเหมือนดาบที่มีสองคม
ความล่มจมยากนักจักพ้นได้
สำหรับผู้เพลิดเพลินใช้เกินไป
มักบรรลัยมอดม้วยด้วยดาบนั้น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ มี.ค.๒๕๖๔