คนจะดีต้องดีที่ใจก่อน

คนจะดีต้องดีที่ใจก่อน
ดับความร้อนโลภ โกรธ ความโฉดเขลา
ทั้งความเห็นแก่ตัวความมัวเมา
อย่างน้อยควรบรรเทาให้เบาบาง
อคติ รัก ชัง ทั้งหลง กลัว
ต้องนำตัวนำใจออกให้ห่าง
ผู้มีธรรมเหล่านี้ไว้ชี้ทาง
จึงจะสร้างสังคมให้ร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ มี.ค.๒๕๖๔