อันตัวกู ตัวมึง และตัวมัน

อันตัวกู ตัวมึง และตัวมัน
ถ้าถือมั่นแล้วพาให้ว้าวุ่น
ช่างเสียได้แล้วใจไม่เคืองขุ่น
ช่างอย่างนั้นมีคุณดับบาปกรรม
การถือช่างเมื่อภัยยังไกลตัว
ไม่คิดกลัววางใจให้เย็นฉ่ำ
จักพบความยุ่งยากจากอธรรม
เพราะถือคำเย็นชา ว่าช่างมัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ มี.ค.๒๕๖๔