มนุษย์จะยิ่งใหญ่

มนุษย์จะยิ่งใหญ่
เพราะเขาได้ทำความดี
ทำไปโดยไม่มี
หวังสิ่งใดให้แก่ตน
ทำเหมือนแผ่นดินใหญ่
เกิดมาให้ประชาชน
ทุกผู้และทุกคน
ได้อาศัยแต่ถ่ายเดียว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ มี.ค.๒๕๖๔