ตัณหามิเผาใจ

ตัณหามิเผาใจ
อยู่ที่ไหนก็ชื่นบาน
ตัณหามาเผาผลาญ
อยู่วิมานก็ร้อนรน
ผู้รู้ความจริงนี้
จึงมองที่จิตใจตน
ไม่คิดหาผู้คน
สร้างสุขให้แก่ใจตัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ มี.ค.๒๕๖๔