อารมณ์รักและชัง

อารมณ์รักและชัง
นั้นเป็นดั่งกับยาพิษ
ผู้ใดเฝ้าแต่คิด
จะออกฤทธิ์ทำลายตน
ร่างกายจะผ่ายผอม
ใจจะตรอมและหมองหม่น
ความคิดจะเวียนวน
เหมือนอับจนหนทางไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ มี.ค.๒๕๖๔